Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz KBB
Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tüxen 1952
Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí

Nomen conservandum propositum (proti Prunion spinosae Soó 1931; Willner et al. 2011)

Orig. (Tüxen 1952): Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950

Syn.: Prunion spinosae Soó 1931 (potenciální správné jméno; § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 (§ 2b, nomen nudum), Carpino betuli-Prunion spinosae Weber 1974

Diagnostické druhy: Cornus sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Crataegus monogyna s. l., Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa canina agg.

Konstantní druhy: Prunus spinosa, Rosa canina agg.

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBB Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tüxen 1952. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 87-93.