Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz KBC
Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957
Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť

Orig. (Oberdorfer 1957): Sambuco-Salicion (capreae) Tx. et Neum. 50 (Sambucus ebulus, S. nigra, S. racemosa)

Syn.: Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann in Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Populo tremulae-Corylion Br.-Bl. 1961, Senecioni ovati-Corylion Weber 1997

Diagnostické druhy: Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa; Epilobium angustifolium

Konstantní druhy: Rubus idaeus; Epilobium angustifolium, Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Urtica dioica

Zdroj: Sádlo J. (2013): KBC Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, p. 112.