Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz KBF
Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980
Akátiny suchých písčitých půd

Orig. (Hadač & Sofron 1980): Balloto nigrae-Robinion all. (recte foederatio) nova

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae

Zdroj: Vítková M. (2013): KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 144-145.