Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz KBG
Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek et al. 2003
Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou

Orig. (Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 277): Euphorbio cyparissiae-Robinion Vítková all. nova (Robinia pseudoacacia)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae

Zdroj: Vítková M. & Kolbek J. (2013): KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek et al. 2003. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 147-148.