Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída KC
Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat et al. 1995
Subalpínská klečová vegetace

KCA Pinion mugo – Hercynsko-karpatská klečová vegetace

Orig. (Theurillat et al. 1995): Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat cl. nov.

Diagnostické a konstantní druhy: viz svaz Pinion mugo

Zdroj: Chytrý M. (2013): KC Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat et al. 1995. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 157-158.