Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída LE
Erico-Pinetea Horvat 1959
Bazifilní podhorské bory

LEA Erico carneae-Pinion – Středoevropské bazifilní podhorské bory

Orig. (Horvat 1959): Erici-Pinetea (Erica carnea, Pinus nigra, P. sylvestris)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Thlaspio montani-Pinetum sylvestris

Zdroj: Chytrý M. (2013): LE Erico-Pinetea Horvat 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 366-367.