Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz LFA
Festuco-Pinion sylvestris Passarge 1968
Bazifilní kontinentální bory

Orig. (Passarge 1968): Festuco-Pinion silvestris (Festuca ovina, F. trachyphylla = F. brevipila)

Syn.: Cytiso ruthenici-Pinion Krausch 1962 prov. (§ 3b)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Festuco-Pinetum sylvestris

Zdroj: Chytrý M. (2013): LFA Festuco-Pinion sylvestris Passarge 1968. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 384-385.