Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz MAC
Verbenion supinae Slavnić 1951
Jednoletá vegetace minerálně bohatých obnažených den v teplých oblastech

Orig. (Slavnić 1951): Verbenion supinae foed. nov.

Syn.: Nano-Cyperion flavescentis Koch 1926 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Nano-Cyperion Libbert 1932 p. p. (§ 3f)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae

Zdroj: Šumberová K. (2011): MAC Verbenion supinae Slavnić 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 336-338.