Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz MBB
Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972
Nitrofilní vegetace jednoletých merlíků a lebed na vlhkých místech

Orig. (Hilbig & Jage 1972): Chenopodion rubri Tx. 1960

Syn.: Chenopodion fluviatile Tüxen in Poli et J. Tüxen 1960 p. p. (§ 34a), Chenopodion rubri Soó 1968 (§ 2b, nomen nudum), Chenopodion rubri Soó et al. 1969 (§ 2b, nomen nudum), Chenopodion glauci Hejný 1974

Diagnostické druhy: Atriplex patula. A. prostrata subsp. latifolia. Chenopodium album agg., C. ficifolium, C. glaucum, C. rubrum

Konstantní druhy: Chenopodium album agg., C. glaucum. C. rubrum. Tripleurospermum inodorum

Zdroj: Lososová Z. & Šumberová K. (2011): MBB Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 371-372.