Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz MCD
Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
Rákosiny a ostřicové porosty podél tekoucích vod

Orig. (Kopecký 1961): Phalaridion arundinaceae Kopecký 1960

Syn.: Rumici-Phalaridion arundinaceae Kopecký (1961) 1968

Diagnostické druhy: Calystegia sepium, Carex buekii, Myosoton aquaticum. Phalaris arundinacea. Symphytum officinale. Urtica dioica

Konstantní druhy: Carex buekii. Phalaris arundinacea. Urtica dioica

Zdroj: Chytrý M. (2011): MCD Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 487-488.