Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz RAC
Epilobio nutantis-Montion fontanae Zechmeister in Zechmeister et Mucina 1994
Vegetace subatlantských podhorských nelesních pramenišť

Orig. (Zechmeister & Mucina 1994): Epilobio nutantis-Montion Zechmeister all. nova (Montia fontana)

Syn.: Epilobio nutantis-Montion Zechmeister 1993 (§ 5)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Philonotido fontanae-Montietum rivularis

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAC Epilobio nutantis-Montion fontanae Zechmeister in Zechmeister et Mucina 1994. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 599-600.