Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz RCB
Oxycocco palustris-Ericion tetralicis Nordhagen ex Tüxen 1937
Oceánická a suboceánická vrchoviště

Nomen mutatum propositum

Orig. (Tüxen 1937): Oxycocco-Ericion Nordhagen 1937 (Oxycoccus quadripetalus = O. palustris. Erica tetralix)

Syn.: Oxycocco-Ericion tetralicis Nordhagen 1937 (§ 2b, nomen nudum), Erico-Sphagnion papillosi Moore 1968

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RCB Oxycocco palustris-Ericion tetralicis Nordhagen ex Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 726-727.