Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída SB
Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969
Nitrofilní vegetace zdí

SBA Cymbalario muralis-Asplenion – Nitrofilní vegetace zdí

Nomen mutatum propositum

Orig. (Oberdorfer 1969): Cymbalario-Parietarietea diffusae Oberd. 67 (Cymbalaria muralis. Parietaria diffusa = P. judaica)

Syn.: Parietarietea Rivas Goday 1964 (§ 3a), Cymbalario-Parietarietea diffusae Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1967 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické a konstantní druhy: viz svaz Cymbalario muralis-Asplenion

Zdroj: Sádlo J. (2009): SB Cymbalario muralis-Parietarietea judaicae Oberdorfer 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 441-442.