Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída TA
Crypsietea aculeatae Vicherek 1973
Vegetace jednoletých halofilních travin

TAA Cypero-Spergularion salinae – Slaniska s jednoletými halofilními travami

Orig. (Vicherek 1973): Crypsidetea aculeatae Vicherek cl. nov.

Diagnostické a konstantní druhy: viz svaz Cypero-Spergularion salinae

Zdroj: Šumberová K. (2007): TA Crypsietea aculeatae Vicherek 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 132-133.