Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída TB
Thero-Salicornietea strictae Tüxen in Tüxen et Oberdorfer 1958
Vegetace jednoletých sukulentních halofytů

TBA Salicornion prostratae – Vnitrozemská slaniska s jednoletými sukulentními halofyty

Orig. (Tüxen & Oberdorfer 1958): Thero-Salicornietea strictae Tx. 1954

Syn.: Thero-Salicornienea Pignatti 1953 (podtřída), Thero-Salicornietea strictae Tüxen 1954 (fantom), Thero-Suaedetea Vicherek 1973

Diagnostické a konstantní druhy: viz svaz Salicornion prostratae

Zdroj: Šumberová K. (2007): TB Thero-Salicornietea strictae Tüxen in Tüxen et Oberdorfer 1958. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 143-145.