Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TCA
Puccinellion limosae Soó 1933
Vysychavé slaniskové trávníky

Orig. (Soó 1933): Puccinellion distantis („Puccinellia distans *limosa~ P. limosa)

Syn.: Puccinellion distantis Soó 1933 (§ 10), Puccinellion limosae Klika et Vlach 1937

Zdroj: Šumberová K., Novák J. & Sádlo J. (2007): TCA Puccinellion limosae Soó 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 152-153.