Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída TE
Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944
Smilkové trávníky a vřesoviště

TEA Nardion strictae – Subalpínské smilkové trávníky

TEB Nardo strictae-Agrostion tenuis – Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy

TEC Violion caninae – Podhorské a horské smilkové trávníky

TED Nardo strictae-Juncion squarrosi – Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

TEE Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris – Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin

TEF Genisto pilosae-Vaccinion – Podhorská až subalpínská brusnicová vřesoviště

Orig. (Klika & Hadač 1944): Calluno-Ulicetea Br.-Bl.-Tx. 1943

Syn.: Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen 1943 (§ 2b, nomen nudum), Nardo-Callunetea Preising 1949

Diagnostické druhy: Danthonia decumbens, Nardus stricta

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum s. l., Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus

Zdroj: Chytrý M. (2007): TE Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 281-283.