Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TEB
Nardo strictae-Agrostion tenuis Sillinger 1933
Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy

Orig. (Sillinger 1933): Nardeto-Agrostidion tenuis (Nardus stricta)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Sileno vulgaris-Nardetum strictae

Zdroj: Krahulec F. (2007): TEB Nardo strictae-Agrostion tenuis Sillinger 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 295.