Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TED
Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964
Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou

Orig. (Passarge 1964): Nardo-Juncion squarrosi Oberd. 57 (Nardus stricta)

Syn.: Juncenion squarrosi Oberdorfer 1957 (podsvaz)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Juncetum squarrosi

Zdroj: Krahulec F. (2007): TED Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 304.