Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TEF
Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926
Podhorská až subalpínská brusnicová vřesoviště

Orig. (Braun-Blanquet 1926): Genisteto-Vaccinion (Genista pilosa, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum)

Syn.: Genisto-Vaccinion Luquet 1926 (§ 33), Genistion pilosae Duvigneaud 1942 (fantom), Vaccinion myrtilli Krajina 1933 p. p., Genistion Böcher 1943, Myrtillion boreale Böcher 1943, Vaccinion Böcher 1943 (fantom), Vaccinion vitis-idaeae Böcher 1943 (fantom), Calluno-Genistion Duvigneaud 1944

Diagnostické druhy: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Pleurozium schreberi

Zdroj: Chytrý M. & Härtel H. (2007): TEF Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 311.