Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz TFD
Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967
Podhorská acidofílní vegetace mělkých půd

Orig. (Moravec 1967): Hyperico (perforato)-Scleranthion perennis foed. nova

Diagnostické druhy: Agrostis vinealis, Festuca ovina, Hieracium pilosella, Jasione montana, Potentilla argentea, P. tabernaemontani, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Festuca ovina, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides; Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2007): TFD Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, p. 350.