Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída TG
Festucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972
Písečné stepi

TGA Festucion vaginatae – Panonské písečné stepi

Orig. (Vicherek 1972): Festucetea vaginatae Soó 1968 emend. Vicherek 1972

Syn.: Festucetea vaginatae Soó 1968 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Diantho serotini-Festucetum vaginatae

Zdroj: Chytrý M. (2007): TG Festucetea vaginatae Soó ex Vicherek 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 366-367.