Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace THC04
Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae (Zlatník 1928) Zólyomi 1936
Pěchavové trávníky na hadci

Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Trávníky s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea) na hadci jsou téměř uzavřené a pouze v okolí menších skalních výchozů vytvářejí řidčí porost. Kromě pěchavy se v nich z dalších dealpínských a perialpidských druhů vyskytují hojněji Biscutella laevigata a Thlaspi montanum. Typicky jsou zastoupeny serpentinofyty, jako je Armeria vulgaris subsp. serpentini a Asplenium cuneifolium. Dále se vyskytují teplomilné druhy suchých trávníků (např. Dianthus carthusianorum s. l., Potentilla arenaria a Thymus praecox), ale i druhy acidofilní (např. Festuca ovina) a lesní (např. Campanula persicifolia a Stellaria holostea). Porosty obsahují zpravidla 25–30 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Bohatě je vyvinuto mechové patro, ve kterém převládají velké druhy mechů typické pro okolní borové lesy, např. Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi.

Asplenio-Seslerietum se vyskytuje na světlinách v přirozených borech na hadcovém podloží na severně až severozápadně orientovaných svazích o sklonu 15–45°. Půdy jsou hluboké do 40 cm, silně humózní, s pH kolem 7,0 a nasyceným až plně nasyceným sorpčním komplexem (Chytrý & Vicherek 1996). Vzhledem k velkému obsahu hořčíku a těžkých kovů jsou hadcové půdy pro některé druhy rostlin toxické.

Nomen inversum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Zólyomi 1936): Sesleria calcaria-Asplenium cuneifolium Ass. (Sesleria calcaria ~ S. caerulea)

Syn.: Seslerietum calcariae biscutellosum laevigati cum Asplenium cuneifolium Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum)

Diagnostické druhy: Berberis vulgaris, Betula pendula, Pinus sylvestris; Allium flavum, Armeria vulgaris subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium, Biscutella laevigata, Campanula persicifolia, Cytisus nigricans, Dianthus carthusianorum s. l., Dorycnium pentaphyllum s. l. (D. germanicum), Festuca ovina, Fragaria vesca, Genista pilosa, Hylotelephium telephium agg. (H. maximum), Libanotis pyrenaica, Pimpinella saxifraga, Potentilla arenaria, Sesleria caerulea, Stellaria holostea, Thlaspi montanum, Thymus praecox, Viola hirta; Cladonia furcata, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus

Konstantní druhy: Berberis vulgaris, Betula pendula, Corylus avellana, Pinus sylvestris; Achillea millefolium agg. (převážně A. collina), Allium flavum, Arenaria serpyllifolia agg., Armeria vulgaris subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium, Biscutella laevigata, Campanula persicifolia, Cytisus nigricans, Dianthus carthusianorum s. l., Dorycnium pentaphyllum s. l. (D. germanicum), Festuca ovina, F. rupicola, Fragaria vesca, Galium verum agg. (převážně G. verum s. str.), Genista pilosa, Hylotelephium telephium agg. (H. maximum), Libanotis pyrenaica, Pimpinella saxifraga, Potentilla arenaria, Rumex acetosa, Sesleria caerulea, Silene vulgaris, Stellaria holostea, Thlaspi montanum, Thymus praecox, Viola hirta; Cladonia furcata, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus

Dominantní druhy: Sesleria caerulea; Hylocomium splendens

Formální definice: Sesleria caerulea pokr. > 5 % AND (skup. Armeria *serpentini OR skup. Asplenium adulterinum)

Zdroj: Chytrý M. (2007): THC04 Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae (Zlatník 1928) Zólyomi 1936. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 406-408.