Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VAA
Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955
Vegetace okřehkovitých rostlin a natantních kapradin a játrovek

Orig. (de Bolós & Masclans 1955): Lemnion minoris

Syn.: Lemnion minoris Tüxen 1955 (§ 2b, nomen nudum), Lemno-Salvinion natantis Slavnić 1956, Lemnion trisulcae den Hartog et Segal 1964, Lemnion gibbae Tüxen et Schwabe in Tüxen 1974, Riccio-Lemnion trisulcae Tüxen et Schwabe in Tüxen 1974 (fantom), Azollo-Salvinion Passarge 1978, Lemno-Riccion Passarge 1978

Diagnostické druhy: Lemna gibba. L. minor. Spirodela polyrhiza

Konstantní druhy: Lemna minor, Spirodela polyrhiza

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAA Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, p. 46.