Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VAB
Utricularion vulgaris Passarge 1964
Vegetace bublinatek v mezotrofních a eutrofních vodách

Orig. (Passarge 1964): Utricularion vulgaris all. nov.

Diagnostické druhy: Lemna minor. L. trisulca, Utricularia australis, U. vulgaris

Konstantní druhy: Lemna minor, Utricularia australis

Zdroj: Šumberová K. (2011): VAB Utricularion vulgaris Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, p. 80.