Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída VB
Potametea Klika in Klika et Novák 1941
Vegetace vodních rostlin zakořeněných ve dně

VBA Nymphaeion albae – Vegetace mohutných vzplývavých vodních rostlin

VBB Potamion – Vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně

VBC Batrachion fluitantis – Vegetace makrofytů tekoucích vod

VBD Ranunculion aquatilis – Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách

Orig. (Klika & Novák 1941): Potametales

Syn.: Potametea Tüxen et Preising 1942, Nymphaeetea Klika in Klika et Hadač 1944

Diagnostické druhy: Elodea canadensis. Lemna minor. Myriophyllum spicatum. Potamogeton crispus. P. natans. P. pectinatus. P. pusillus agg.

Konstantní druhy: Lemna minor

Zdroj: Šumberová K. (2011): VB Potametea Klika in Klika et Novák 1941. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 101-105.