Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VBB
Potamion Miljan 1933
Vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně

Orig. (Miljan 1933): Assoziationsverband Potamion

Syn.: Potamion eurosibiricum Koch 1926 p. p. (§ 34a), Magno-Potamion eurosibiricum Vollmar 1947, Parvo-Potamion eurosibiricum Vollmar 1947, Eu-Potamion (Koch 1926) Oberdorfer 1957, Magno-Potamion (Vollmar 1947) den Hartog et Segal 1964, Parvo-Potamion (Vollmar 1947) den Hartog et Segal 1964, Potamion pusilli (Vollmar 1947) den Hartog et Segal 1964 (fantom), Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977

Diagnostické druhy: Elodea canadensis. Potamogeton crispus. P. natans. P. pectinatus. P. pusillus agg.

Konstantní druhy: Lemna minor

Zdroj: Šumberová K. (2011): VBB Potamion Miljan 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 133-135.