Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Třída VC
Charetea Fukarek ex Krausch 1964
Vegetace parožnatek

VCA Nitellion flexilis – Vegetace skleněnek a parožnatek v nevápnitých vodách

VCB Charion globularis – Vegetace parožnatek ve vápnitých a brakických vodách

Orig. (Krausch 1964): Charetea (Fukarek 1961 n. n.) class. nov.

Syn.: Charetea Fukarek 1961 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Chara globularis. C. hispida, C. vulgaris, Nitella flexilis

Konstantní druhy: Chara vulgaris

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VC Charetea Fukarek ex Krausch 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 248-250.