Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VCA
Nitellion flexilis Krause 1969
Vegetace skleněnek a parožnatek v nevápnitých vodách

Orig. (Krause 1969): Nitellion flexilis (Corillion, 1957) all. nov.

Syn.: Nitellion flexilis Corillion 1957 (fantom), Nitellion flexilis Dąmbska 1966 prov. (§ 3b), Nitellion syncarpo-tenuissimae Krause 1969 (§ 25)

Diagnostické druhy: Chara braunii, Nitella flexilis, Potamogeton natans. P. obtusifolius. P. pusillus agg.

Konstantní druhy: Nitella flexilis

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCA Nitellion flexilis Krause 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, p. 251.