Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz VCB
Charion globularis Krausch 1964
Vegetace parožnatek ve vápnitých a brakických vodách

Nomen mutatum propositum

Orig. (Krausch 1964): Charion fragilis (Sauer 1937) all. nov. (Limno-Charion) (Chara fragilis = C. globularis)

Syn.: Charion Sauer 1937 (§ 2b, nomen nudum), Charion canescentis Krausch 1964 (§ 25), Charion asperae Krause 1969, Charion vulgaris (Krause et Lang 1977) Krause 1981

Diagnostické druhy: Chara globularis. C. hispida, C. vulgaris, Tolypella intricata

Konstantní druhy: Chara vulgaris

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCB Charion globularis Krausch 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, p. 257.