Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace VCB05
Tolypello intricatae-Charetum Krause 1969
Parožnatková vegetace s Tolypella intricata

Tolypello intricatae-Charetum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje porosty s dominancí Tolypella intricata a malým počtem průvodních druhů, z nichž bylo častěji zaznamenáno jen Sparganium erectum. Celkový počet druhů v porostech na našich lokalitách kolísal většinou mezi 2–4 na ploše 16 m². Vzácně mohou být porosty tvořeny jen dominantním druhem. Tolypella intricata dorůstá výšky okolo 20 cm a vzhledem připomíná malý stromek (jedna dlouhá internodiální buňka má tvar kmene a v horní části je více bočních výhonků ve tvaru koruny; Krause 1997).

U nás byla tato asociace zatím zjištěna pouze třikrát, a to ve dvou menších rybnících s omezenou intenzitou hospodaření a v zatopeném těžebním prostoru. Ze zahraničí je uváděna z mělkých mezotrofních až eutrofních vod hlubokých do 2 m, bohatých bázemi a s neutrálním pH (Pott 1995, Dierßen 1996, Coldea & Sanda in Coldea 1997: 25–32, Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88). Jde například o mrtvá ramena, aluviální tůně a vodní příkopy, často zaplavované jen periodicky (Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88, Lawesson 2004).

Orig. (Krause 1969): Tolypello-Charetum .Chara aspera. C. contraria. C. globularis. C. hispida. C. vulgaris. Tolypella intricata. T. prolifera)

Syn.: Charo-Tolypelletum intricatae Corillion 1957 (fantom)

Diagnostické druhy: Potamogeton lucens. Sparganium erectum, Tolypella intricata

Konstantní druhy: Sparganium erectum, Tolypella intricata

Dominantní druhy: Tolypella intricata

Formální definice: Tolypella intricata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): VCB05 Tolypello intricatae-Charetum Krause 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 266-267.