Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XBD
Arnoseridion minimae Malato-Beliz et al. 1960
Plevelová vegetace obilnin na ľivinami chudých kyselých půdách

Orig. (Malato-Beliz et al. 1960): Arnoserion minimae Malato-Beliz, J. et R. Tx. 1960

Syn.: Agrostienion spicae-venti Oberdorfer 1949 p. p. (podsvaz), Aperion spicae-venti Tüxen ex Oberdorfer 1957 p. p.

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae

Zdroj: Otýpková Z. (2009): XBD Arnoseridion minimae Malato-Beliz et al. 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 119-120.