Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XBF
Spergulo arvensis-Erodion cicutariae J. Tüxen in Passarge 1964
Vegetace polních plevelů na vysychavých písčitých půdách

Orig. (Passarge 1964): Spergulo-Erodion J. Tx. 61 (Spergula arvensis. Erodium cicutarium)

Syn.: Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946 (§ 2b, nomen nudum), Digitario-Setarion (Sissingh in Westhoff et al. 1946) Hüppe et Hofmeister 1990

Diagnostické a konstantní druhy: viz asociace Setario pumilae-Echinochloëtum cruris-galli

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBF Spergulo arvensis-Erodion cicutariae J. Tüxen in Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 126-127.