Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XBG
Atriplicion Passarge 1978
Ruderální vegetace vzpřímených jednoletých bylin

Orig. (Passarge 1978): Atriplicion Hejný 1976 (Atriplex nitens = A. sagittata, A. oblongifolia, A. patula)

Syn.: Atriplicion Hejný 1976 (fantom), Atriplici-Sisymbrion Hejný 1978 (§ 2b, nomen nudum), Sisymbrion officinalis sensu auct. non Tüxen et al. ex von Rochow 1951 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Artemisia vulgaris, Atriplex patula, A. sagittata, A. tatarica. Chenopodium album agg., Conyza canadensis, Lactuca serriola, Sisymbrium altissimum, S. loeselii, S. officinale, Tripleurospermum inodorum

Konstantní druhy: Artemisia vulgaris, Atriplex sagittata, Chenopodium album agg., Elytrigia repens, Tripleurospermum inodorum

Zdroj: Lososová Z. (2009): XBG Atriplicion Passarge 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 129-131.