Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XCB
Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971
Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech

Orig. (Rostański & Gutte 1971): Dauco-Melilotion Görs 66 (Daucus carota. Melilotus albus. M. officinalis)

Syn.: Dauco-Melilotion Görs 1966 (fantom)

Diagnostické druhy: Artemisia vulgaris. Echinops sphaerocephalus. Melilotus albus. Solidago canadensis. Tanacetum vulgare

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg., Artemisia vulgaris. Cirsium arvense. Elytrigia repens. Taraxacum sect. Ruderalia

Zdroj: Láníková D. (2009): XCB Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 226-227.