Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Svaz XDC
Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993
Nitrofilní bylinná vegetace lesních lemů, světlin a pasek

Orig. (Mucina et al. 1993): Impatienti noli-tangerae-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina

Syn.: Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs 1974 prov. (§ 3b), Atropion bellae-donnae sensu auct. non Aichinger 1933 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carex pendula. Geranium robertianum

Konstantní druhy: Geranium robertianum, Urtica dioica

Zdroj: Sádlo J. (2009): XDC Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a su»ová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 319-320.