Dokumenty ke stažení

Dokumenty týkající se uložení patentových kultur právě aktualizujeme - v případě dotazů na tuto službu nás prosím kontaktujte

Popis dokumentu

Nabídka služeb CCM - informační leták

Ceník služeb CCM

Zákaznický list odběratele kultur CCM

Dohoda o nakládání s materiálem

Instrukce k oživování kultur - lyofilizáty

Instrukce k oživování kultur - želatinové disky

Instrukce k oživování lyofilizovaných bakteriofágů

Identifikace bakterií a hub - informační leták

Nabídka kontrolních kmenů - aktualizace 03/2018

Doporučené kontrolní kmeny pro testování médií - informační leták

Kontrolní kmeny dle ČSN EN ISO 11133:2014

Kontrolní kmeny pro identifikační testy v klinické bakteriologii

Kontrolní kmeny pro testování médií v klinické bakteriologii

Kontrolní kmeny pro testování médií v klinické mykologii

Kontrolní kmeny ve formě želatinových disků s definovanou hodnotou CFU

Příprava pracovní kultury z želatinových disků s definovanou hodnotou CFU

Accession Form - Bacteria and Archaea

Accession Form - Fungi and Yeasts

Accession Form - Bacteriophages

Ukládání kultur mikroorganismů k účelům patentového řízení podle Budapešťské smlouvy - informační leták

Žádost o uložení mikroorganismu k účelům patentového řízení podle Budapešťské smlouvy - formulář

Žádost o uložení mikroorganismu k účelům patentového řízení podle Budapešťské smlouvy - formulář - v anglickém jazyce

Záznam o původním uložení patentové kultury - v anglickém jazyce - formulář

Bezpečné uložení kultur v CCM - informační leták

Žádost o bezpečné uložení kultury v CCM - formulář

Záznam o deponování kultury za účelem bezpečného uložení - formulář

WFCC/WDCM Katalog referenčních kultur mikroorganismů pro testování kultivačních médií pro mikrobiologii vody a potravin (dle ISO 11133 a publikace Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology)

Bezpečnostní list kultur CCM