Výzkumné projekty

Technologická agentura ČR

Projekt TH01011148 (2015 - 2018): Vývoj nové generace biofilmových probiotik na kombinovaných nosičích s vysokou biologickou účinností (hlavní řešitel: Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., spoluřešitel: I. Sedláček).

Projekt TH01010612 (2015 - 2018): Nová generace prostředků dámské intimní hygieny (hlavní řešitel: Pharmaceutical Biotechnology s.r.o., spoluřešitel: I. Sedláček).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Projekt OPVK, CZ.1.07/2.3.00/20.0183 (2012 - 2015): Centrum experimentální biomedicíny (CEB) (spoluřešitel I. Sedláček, P. Švec, J. Černohlávková, T. Gelbíčová).

Projekt NPV II, 2B08068 (2008 - 2011): Výzkum možností aplikace automatizovaných a poloautomatizovaných metod pro identifikaci a charakterizaci nových kmenů baktérií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro prevenci civilizačních onemocnění (GASTROPROBIO) (hlavní řešitel: MILCOM Tábor, spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).

Výzkumné centrum 1M0528 (2005 - 2009): Stomatologické výzkumné centrum (hlavní řešitel: Lékařská fakulta MU, spoluřešitel: I. Sedláček, D. Nováková, P. Švec).

Výzkumný záměr MSM 0021622416 (2005 - 2011): Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase (hlavní řešitel: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, spoluřešitel I. Sedláček, P. Švec, D. Nováková, M. Laichmanová).

FRVŠ č. 1626 (2012): Automatizovaná biotypizace a genotypizace prokaryot - inovace výuky mikrobiologie (hlavní řešitel: I. Sedláček, spoluřešitel: P. Švec).

FRVŠ č. 1918 (2008): MALDI-MS v taxonomii prokaryot – inovace výuky mikrobiologie (hlavní řešitel: I. Sedláček).

FRVŠ č. 2658 (2006): Ribotypizace a analýza celobuněčných proteinů jako nástroj v klasifikaci stafylokoků a mikrokoků (hlavní řešitel: D. Nováková).

Grantová agentura Akademie věd ČR

Projekt KJB600930613 (2006 - 2008): Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů v klíšťatech, vektorech patogenů obratlovců (hlavní řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, spoluřešitel: P. Švec, D. Nováková, I. Sedláček).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Projekt FT-TA/018 (2004 - 2007): Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi (hlavní řešitel: VUSH Brno, spoluřešitel: H. Štegnerová).

Národní agentura pro zemědělský výzkum

Projekt QE1382 (2001 - 2005): Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bezpečnosti (hlavní řešitel: MILCOM Tábor, spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).

Grantová agentura ČR

Projekt 310/09/0459 (2009 - 2011): Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus (hlavní řešitel: Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB, PřF MU, spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).

Projekt 310/09/0657 (2009 - 2010): Molekulární taxonomie grampozitivních bakterií izolovaných ze zubního kazu v dočasné dentici (hlavní řešitel: P. Švec, spoluřešitel: I. Sedláček, M. Kosina).

Projekt 301/02/1505 (2002 - 2004): Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků (hlavní řešitel: I. Sedláček, spoluřešitel: V. Štětina, P. Švec).

Projekt 104/02/0665 (2002 - 2004): Návrh a provoz biotrickling filtru odstraňujícího těkavé polutanty z odpadních plynů (hlavní řešitel: VŠCHT Praha, spoluřešitel: I. Sedláček, P. Švec).

Projekt 204/02/D099 (2002 - 2005): Knihovna ribotypizačních profilů typových kultur bakterií (hlavní řešitel: P. Švec).

Národní agentura Ministerstva zdravotnictví

Projekt NR 8011-2/2004 (2004 - 2005): Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu (hlavní řešitel: ZÚ Ostrava, spoluřešitel: I. Sedláček).

Ostatní profesionální aktivity

P. Benda: member of Global Biodiversity Information Facility, CODATA Task Group for ABCD Schema (XML Schema for biodiversity data messages) and member of OECD Task group for Biological Resource Centers - Focus Group II (International Linkage).