CCM nabízí

Kultury mikroorganismů

CCM uchovává přes 3 400 kmenů bakterií (asi 1 700 druhů) a 800 kmenů vláknitých hub (přibližně 550 druhů) se širokým spektrem využití, které poskytuje výzkumným, diagnostickým a průmyslovým laboratořím, vysokým školám a ostatním vědeckým institucím jak v ČR, tak i v zahraničí. V roce 2011 bylo spektrum mikroorganismů uchovávaných v CCM dále rozšířeno o sbírku stafylokokových bakteriofágů a jejich hostitelských kmenů. Kromě typových kultur, referenčních a produkčních kmenů a kultur degradujících různé substráty, nabízíme vybranou skupinu více než 200 kontrolních kmenů, které dodáváme buď lyofilizované, nebo na želatinových discích. Spektrum kontrolních kmenů se dle požadavků praxe neustále rozšiřuje, sledujte proto naše aktualizované letáky na našich www stránkách. CCM splňuje požadovaný status uznané národní sbírky pro dodávání referenčních kultur mikroorganismů (dle EAL-G18, ČSNI, červen 1996). V případě požadavku zákazníka na kulturu určenou pro specifické účely vybereme a nabídneme optimální kmen s vhodnými vlastnostmi.

Zde jsou uvedeny podrobné informace o objednávání a poskytování kultur a kontrolních kmenech.

zpět

Deponování kultur ve sbírce

Sbírka průběžně doplňuje své fondy o nové kmeny. K deponování přijímá nejen kultury, které mají význam pro základní i aplikovaný výzkum, taxonomii, pro biotechnologie, ale i české izoláty nově popsaných, či vzácně se vyskytujících druhů z klinického materiálu aj. Sbírka si vyhrazuje právo výběru kultur pro deponování, přičemž přednost mají ty, které byly publikovány v odborné literatuře. Nabídněte tedy některé ze svých kultur, o nichž se zmiňujete v publikacích, k deponování v CCM. Zvýší se tím publicita vaší práce a zárověn umožníte dalším odborníkům navázat na vaše výsledky.

Zde jsou ke stažení formuláře pro uvedení potřebných údajů o Vaší kultuře:

Accession Form - Bacteria and Archaea

Accession Form - Fungi and Yeasts

Accession Form - Bacteriophages

zpět

Deponování patentovaných kultur

Dokumenty týkající se uložení patentových kultur právě aktualizujeme - v případě dotazů na tuto službu nás prosím kontaktujte

Česká sbírka mikroorganismů má statut mezinárodního ukládacího místa (International Depositary Authority) pro patentové kultury ukládané podle Budapešťské smlouvy, který byl CCM přidělen Úřadem pro duševní vlastnictví v Ženevě v roce 1992. Úřadem pro průmyslové vlastnictví v Praze je CCM pověřena uchováváním kultur bakterií a hub, které jsou předmětem patentového řízení podle národních pravidel. V současné době je v CCM deponováno přes 200 patentových kultur bakterií a hub.

Informace o podmínkách ukládání patentových kultur se dozvíte z letáku:

Ukládání kultur mikroorganismů k účelům patentového řízení podle Budapešťské smlouvy

S dotazy k deponování patentových kultur se obracejte na bacteria@sci.muni.cz (bakterie a archaea) nebo fungi@sci.muni.cz (vláknité houby a kvasinky).

zpět

Dlouhodobé zabezpečení vašich kultur

Naše služba vám zajistí spolehlivé a bezpečné uložení vašich kultur bakterií a hub za optimálních uchovávacích podmínek na dohodnutou dobu. Zbaví vás starostí o kultury, které potřebujete zabezpečit v živém a geneticky nezměněném stavu, přičemž kultury zůstanou vaším výhradním vlastnictvím. Sbírka je jiným osobám neposkytuje, ani o nich nepodává žádné informace. Bližší informace o této službě se dozvíte zde.

zpět

Servisní konzervace vašich kultur

V případě, že potřebujete mít vaše kultury po delší dobu kdykoliv k dispozici a hodláte je uchovávat na Vašem pracovišti, jsme schopni Vám je zabezpečit lyofilizací nebo formou přípravy želatinových disků.

zpět

Identifikace bakterií a hub

Pracovníci CCM mají dlouholeté zkušenosti s identifikací bakterií a vláknitých hub, kterou provádějí pro pracoviště z oborů základního i aplikovaného výzkumu, zemědělství, potravinářství, průmyslu a biotechnologie.

zpět

Poradenská služba

Sbírka nabízí odborné konzultace především v oblasti:

zpět