Informace ke kontrolním kmenům

13. 7. 2018 Změny bakteriálních kmenů dodávaných standardně na želatinových discích

Na základě zvýšené poptávky byly následující kmeny přidány do nabídky kontrolních kmenů standardně dodávaných ve formě želatinových disků.

CCM 7000Enterococcus faecalis
CCM 7187Citrobacter freundii

Z důvodu nízkého odběru nebudeme ve formě želatinových disků již standardně vyrábět následující kontrolní kmeny. Tyto kmeny jsou nadále k dispozici ve formě lyofilizátu nebo servisně vyrobených želatinových disků.

CCM 1803Leuconostoc mesenteroides
CCM 1911Aerococcus viridans
CCM 1944Proteus mirabilis
CCM 2737Staphylococcus haemolyticus
CCM 4062Bacillus subtilis subsp. spizizenii
CCM 4617Streptococcus uberis
CCM 4625Bacillus pumilus
CCM 4657Staphylococcus sciuri subsp. rodentium
CCM 4787Escherichia coli
CCM 7046Staphylococcus nepalensis
CCM 7372Escherichia coli

Celkový seznam kontrolních kmenů aktuálně poskytovaných ve formě želatinových disků naleznete zde.

Oblasti užití kontrolních kmenů CCM

Kontrolní kmeny jsou dodávány na želatinových discích nebo ve formě lyofilizované kultury.

Podrobné informace najdete v letácích, které jsou k dispozici ke stažení:

Nabídkový list s kompletním seznamem kontrolních kmenů a specifikace jejich použití

Ceník služeb CCM - obsahuje jak ceny kontrolních kmenů, tak i dalších služeb nabízených CCM

Kmeny pro kontrolu kvality identifikačních testů v klinické bakteriologii

Kmeny pro kontrolu kvality kultivačních médií v klinické bakteriologii

Kmeny pro kontrolu kvality kultivačních médií v klinické mykologii

Kmeny pro kontrolu kvality kultivačních médií pro mikrobiologická zkoušení poživatin a vod

Kontrolní kmeny dle ČSN EN ISO 11133:2014

Oživování kultur na želatinových discích

Oživování kultur v lyofilizované formě

Dohoda o nakládání s materiálem

Kompletní seznam kmenů, uchovávaných v CCM, je uveden v Katalogu kultur CCM.

Kultury na želatinových discích

Nahrazují uchovávání kultur na agarech, snižují nebezpečí kontaminace a ztráty životaschopnosti při přeočkovávání. Dávají standardní výsledky kontrolovaných testů. Jsou dodávány v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem, které umožňují snadné, aseptické a opakovatelné odebírání kultury. Každá lahvička obsahuje 20 disků. Doba exspirace je 1-2 roky. CCM si vyhrazuje právo vyčerpat až polovinu celkové exspirační lhůty. Disky je nutno chránit před světlem a zvlhnutím a skladovat v chladničce při + 2 až + 8 °C.

Kultury na želatinových discích s definovanou hodnotou CFU

Pro účely řízení kvality kultivačních médií jsme připravili referenční materiál obsahující definované množství testovacích mikroorganizmů v rozpustné matrici. Jedná se o vybranou skupinu kontrolních kmenů ve formě želatinových disků s hodnotou 100 – 1000 CFU. Disky jsou dodávány v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem, které umožňují snadné, aseptické a opakovatelné odebírání kultury. Každá lahvička obsahuje 10 disků. Doba expirace je 1 rok. Disky je nutno chránit před světlem a zvlhnutím a skladovat při -20 ˚C.

Nabídkový list s kompletním seznamem kontrolních kmenů s definovanou hodnotou CFU.

Příprava pracovní kultury z želatinových disků s definovanou hodnotou CFU.

Osvědčení o provedené výstupní kontrole - vzor.

Objednávky

Sbírka dodává kmeny na základě objednávky zaslané poštou. Pracoviště, která mají od CCM přiřazeno zákaznické číslo, mohou zasílat objednávky faxem či e-mailem - do objednávky stačí uvést toto zákaznické číslo. Zákaznické číslo přiřazuje CCM na základě vyplněného Zákaznického listu. Zákaznické číslo je uvedeno na každém dodacím listu jako „Vaše ID“.

Termín dodání

Lyofilizát - ihned po obdržení písemné objednávky. Želatinové disky - maximálně do 5 týdnů po obdržení písemné objednávky

S dotazy se obracejte na: