Informace ke kontrolním kmenům

Oblasti užití kontrolních kmenů CCM

Kontrolní kmeny jsou dodávány na želatinových discích nebo ve formě lyofilizované kultury.

Podrobné informace najdete v letácích, které jsou k dispozici ke stažení:

Nabídkový list s kompletním seznamem kontrolních kmenů a specifikace jejich použití - aktualizace 08/2016

Ceník služeb CCM - obsahuje jak ceny kontrolních kmenů, tak i dalších služeb nabízených CCM

Kmeny pro kontrolu kvality identifikačních testů v klinické bakteriologii

Kmeny pro kontrolu kvality kultivačních médií v klinické bakteriologii

Kmeny pro kontrolu kvality kultivačních médií v klinické mykologii

Kmeny pro kontrolu kvality kultivačních médií pro mikrobiologická zkoušení poživatin a vod

Kontrolní kmeny dle ČSN EN ISO 11133:2014

Oživování kultur na želatinových discích

Oživování kultur v lyofilizované formě

Dohoda o nakládání s materiálem

Kompletní seznam kmenů, uchovávaných v CCM, je uveden v Katalogu kultur CCM.

Kultury na želatinových discích

Nahrazují uchovávání kultur na agarech, snižují nebezpečí kontaminace a ztráty životaschopnosti při přeočkovávání. Dávají standardní výsledky kontrolovaných testů. Jsou dodávány v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem, které umožňují snadné, aseptické a opakovatelné odebírání kultury. Každá lahvička obsahuje 20 disků. Doba exspirace je 1-2 roky. CCM si vyhrazuje právo vyčerpat až polovinu celkové exspirační lhůty. Disky je nutno chránit před světlem a zvlhnutím a skladovat v chladničce při + 2 až + 8 °C.

Kultury na želatinových discích s definovanou hodnotou CFU

Pro účely řízení kvality kultivačních médií jsme připravili referenční materiál obsahující definované množství testovacích mikroorganizmů v rozpustné matrici. Jedná se o vybranou skupinu kontrolních kmenů ve formě želatinových disků s hodnotou 100 – 1000 CFU. Disky jsou dodávány v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem, které umožňují snadné, aseptické a opakovatelné odebírání kultury. Každá lahvička obsahuje 10 disků. Doba expirace je 1 rok. Disky je nutno chránit před světlem a zvlhnutím a skladovat při -20 ˚C.

Nabídkový list s kompletním seznamem kontrolních kmenů s definovanou hodnotou CFU.

Příprava pracovní kultury z želatinových disků s definovanou hodnotou CFU.

Osvědčení o provedené výstupní kontrole - vzor.

Objednávky

Sbírka dodává kmeny na základě objednávky zaslané poštou. Pracoviště, která mají od CCM přiřazeno zákaznické číslo, mohou zasílat objednávky faxem či e-mailem - do objednávky stačí uvést toto zákaznické číslo. Zákaznické číslo přiřazuje CCM na základě vyplněného Zákaznického listu. Zákaznické číslo je uvedeno na každém dodacím listu jako „Vaše ID“.

Termín dodání

Lyofilizát - ihned po obdržení písemné objednávky. Želatinové disky - maximálně do 5 týdnů po obdržení písemné objednávky

S dotazy se obracejte na: