Aktuální aktivity

25.–26. 5. 2015 – Biobanking for Research Purposes (Scientific, Ethical and Legal Perspectives) (pozvánka v PDF)

Přednáškový cyklus "Biomedicínský výzkum pro praxi"

13. 5. 2015 – doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.: Viry, které léčí: perspektivy fágové terapie (pozvánka v PDF)

22. 4. 2015 – doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.: Virové hemoragické horečky - budoucí Armageddon nebo jen nafouknutá bublina? (pozvánka v PDF)

15. 4. 2015 – MUDr. Jana Crhová, Ph.D.: O život jde až v první řadě: současné zásady první pomoci a resuscitace (pozvánka v PDF)

8. 4. 2015 – MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.: Zdravé dítě na objednávku aneb reprodukční genetika ve službách asistované reprodukce (pozvánka v PDF)

10. 12. 2014 – RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.: Kdo nám všechno pije krev: hematofágní členovci jako zásobárna nových patogenů (pozvánka v PDF)

26. 11. 2014 – MUDr. Jiří Lenz, Ph.D.: Nic nezkazivší lékař - patolog? (pozvánka v PDF)

5. 11. 2014 – Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.: Když vzácné onemocnění není vzácné (pozvánka v PDF)

22. 10. 2014 – Mgr. Jan Smetana, Ph.D. : Pokroky preimplantačních genetických vyšetření aneb žádný sex a zdravé dítě (pozvánka v PDF)

Přednáškový cyklus "Etické a právní aspekty biomedicíny"

15. 4. 2015 – PhDr. Marta Gluchmanová, Ph.D.: Učiteľská etika a výučba bioetiky (pozvánka v PDF)

14. 4. 2015 – prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.: Etika sociálných dôsledkov biomedicínského výskumu (pozvánka v PDF)

1. 4. 2015 – prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.: Pluripotentní kmenové buňky - vzlety a pády (pozvánka v PDF)

18. 3. 2015 – Enikö Demény, Ph.D.: From eugenics and "race protection" to preventive medicine and family planning in Hungary (pozvánka v PDF)

4. 12. 2014 – prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. a doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.: Vše, co jste kdy chtěli vědět o bioetice* (* ale báli jste se zeptat) (pozvánka v PDF)

3. 12. 2014 – JUDr. Adam Doležal, LL.M.: Problematika právní regulace biomedicínského výzkumu - máme posouvat hranice dovoleného? (pozvánka v PDF)

12. 11. 2014 – Prof. RNDr. Peter Sýkora, Ph.D.: Upgrading člověka: Etické problémy transhumanizmu (pozvánka v PDF)

10. 11. 2014 – Dr. Jan Zamojski: Bioetické otázky a specifika jejich kontextu v Polsku (pozvánka v PDF)10. 12. 2014 – Prof. Maria J. Figueras: Phylogeny of aeromonas and virulence factors (pozvánka v PDF)

9. 12. 2014 – Prof. Maria J. Figueras: Old and new tools for discovery and defining new bacteria species (pozvánka v PDF)

28.–29. 4. 2014 – Kreativní techniky řešení problémů

7.–8. 4. 2014 – Kreativní techniky řešení problémů

4. 4. 2014 – RNDr. Iveta Valášková, Ph. D.: Molekulární diagnostika maligní hypertermie

26.–27. 3. 2014 – Psychologie týmové práce

25. 3. 2014 – Seminář skupiny KA02: Možnost typizace bakterií pomocí chemotaxonomických metod (Černohlávková)

25. 2. 2014 – Seminář skupiny KA02: Lytická aktivita bakteriofágového terapeutického preparátu Stafal stanovená in vitro u současných izolátů Staphylococcus aureus (Pantůček)

24.–25. 2. 2014 – Psychologie týmové práce

7. 2. 2014 – Dr. Per-Olof Syren: Understanding reaction mechanisms for biocatalysis.

29. 1. 2014 – Laboratorní seminář - zkušenosti ze studijního pobytu SIPGA (Singapore)

28. 1. 2014 – Seminář skupiny KA02: Hodnocení výsledků za minulý rok, plán na další čtvrtletí, koordinace prací na projektu CEB s ohledem na nové možnosti a přístrojové vybavení pracovišť po přestěhování do nových prostor v Kampusu Bohunice.

O projektu

Náplní projektu je vytvoření Centra experimentální biomedicíny (CEB), které v sobě soustředí výzkumné týmy, jejichž vědecké aktivity jsou úzce provázány se základním i aplikovaným biomedicínským výzkumem - konkrétně s oblastmi experimentální onkologie, lékařské mikrobiologie a klinické genetiky.

Tři klíčové aktivity projektu proto budou zaměřeny na internacionalizaci, personální rozvoj a podporu vědecké činnosti těchto týmů, další tři klíčové aktivity jsou edukační a jejich náplní je nadstandardní cílené vzdělávání.

  • KA 01 Internacionalizace a rozvoj výzkumného týmu v oblasti experimentální onkologie
  • KA 02 Internacionalizace a rozvoj výzkumného týmu v oblasti lékařské mikrobiologie
  • KA 03 Internacionalizace a rozvoj výzkumného týmu v oblasti klinické genetiky
  • KA 04 Edukace výzkumných týmů v oblasti biomedicíny
  • KA 05 Edukace výzkumných týmů v oblasti bioetiky, práva a ochrany duševního vlastnictví
  • KA 06 Edukace výzkumných týmů v oblasti soft skills

Hlavním výstupem projektu bude CEB tvořené výzkumníky a studenty s kvalitním interdisciplinárním vzděláním v příslušných oblastech biomedicíny, kteří se orientují i v problematice přesahů prováděného výzkumu (bioetika, právo, duševní vlastnictví). CEB bude mít vybudovány i silné mezinárodní vazby a týmy budou proškoleny také v oblasti soft skills, což zvýší efektivitu výzkumné činnosti i konkurenceschopnost zejména absolventů magisterského a doktorského studia na trhu práce.