Akademický senát

11. zasedání AS PřF MU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 11. zasedání AS PřF MU, které se bude konat dne 10. prosince 2018 od 15 hodin v zasedací  místnosti ve 4 NP pavilonu A17 v UKB.
 

Předběžný program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Statut PřF MU (vnitřní předpis fakulty).
  3. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty).
  4. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
  5. Opatření děkana Organizační řád PřF MU.
  6. Závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání.
  7. Organizační řád centra Recetox.
  8. Informace o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy pro doktorské studium.
  9. Různé.

Zasedání AS PřF MU jsou veřejná, hosté jsou vítáni.

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda AS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 34484 od 15.8.2011