Akademický senát

13. zasedání AS PřF MU

13. zasedání AS PřF MU se konalo dne 8. dubna 2019 od 15 hodin v zasedací místnosti ve 2 NP děkanátu na Kotlářské.

Schválený program zasedání

 1. Vyslovení souhlasu s rozšířením bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie o studijní plán se specializací Buněčná biologie.
 2. Vyslovení souhlasu se vznikem magisterských studijních programů Buněčná biologie a Biotechnologie.
 3. Opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2019.
 4. Rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2019 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 5. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.
 6. Různé.

Přijatá usnesení a závěry

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 16 odst. 6 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření bakalářského studijního programu Experimentální a buněčná biologie o další studijní plán se specializací Buněčná biologie a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 6 vnitřního předpisu MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy vzniku dvou navazujících magisterských studijních programů, Buněčná biologie a Biotechnologie, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 3. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2019.
 4. Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2019 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 5. Akademický senát PřF MU projednal opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

Příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 13. května 2019 do zasedací místnosti ve 2 NP děkanátu na Kotlářské.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36037 od 15.8.2011