Akademický senát

8. a 9. zasedání AS PřF MU

8. zasedání AS PřF MU se konalo dne 14. května 2018 od 15 hodin v zasedací  místnosti děkanátu na Kotlářské.

Přijatá usnesení:

 1. Předsedkyní Studentské komory Akademického senátu PřF MU byla zvolena Veronika Křešťáková.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení:
  Bakalářský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika;
  Navazující magisterský studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a  čl. 15 odst. 8 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem navazujícího magisterského studijního programu Radiologická fyzika a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2017.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2017.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil Mgr. Davida Krumla, Ph.D., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.

 

9. zasedání AS PřF MU je plánováno na 8. říjen 2018 od 15 hodin do zasedací  místnosti ve 4 NP pavilonu A17, UKB. Program dosud nebyl stanoven.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 33423 od 15.8.2011