Akademický senát

Závěry a usnesení z 15. zasedání AS PřF MU

15. zasedání Akademického senátu PřF MU se konalo v pondělí 13. března 2017 od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu.

Přijaté závěry a usnesení:

  1. Akademický senát schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém  děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
  2. Akademický senát schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
  3. Akademický senát schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2016 do fondů ve znění předloženém děkanem.
  4. Akademický senát projednal znění vnitřního předpisu fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
  5. Akademický senát zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Jiřího Hladíka (volební obvod studentů, náhradník Jan Tylk), Mgr. Petra Zemánka, Ph.D. (volební obvod matematika, náhradník RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika, náhradník Mgr. Miroslav Jagelka), doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D. (voelbní obvod biologie, náhradník doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.) a doc. RNDr. Petra Kubíčka, CSc. (volební obvod vědy o Zemi, náhradník doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.).
  6. Akademický senát zvolil doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D., předsedou Volební a mandátové komise.

Příští zasedání AS je plánováno na pondělí 10. dubna 2017 od 15:00.

 

zvěřejněno dne 14. března 2017 v 11:OO

Milan Baláž
předseda AS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 24740 od 15.8.2011