Akademický senát

4. zasedání AS PřF MU

Čtvrté zasedání AS PřF MU se konalo dne 11. prosince 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti děkanátu v areálu na Kotlářské.

Přijaté závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU projednal znění opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
  2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
  3. Akademický senát ustavil dočasnou komisi, jejímž úkolem je připravit analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání realizovaného Centrem jazykového vzdělávání MU.  Členy komise jsou RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Petra Fišerová, Bc. Jan Janeček, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Mgr. Barbora Nežiková, Bc. Vladimíra Šťastná a Bc. Ondřej Vymazal. Časová působnost komise je omezena do konce roku 2018.
  4. Předsedou komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
  5. Předsedou Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
  6. Předsedou Ekonomické komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman.
  7. Členem Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Příští zasedání AS PřF MU je plánováno na 19. února 2018 od 15 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 30005 od 15.8.2011