Akademický senát

1. zasedání dne 9. října 2017

Závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu  PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory  Akademického senátu  PřF MU byla zvolena Bc. Natálie Nádeníčková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Petru Fišerovou  (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Jiří Hladík), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika), doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D. (volební obvod biologie, náhradník doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.) a doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. (volební obvod Chemie). Předsedou Volební a mandátové komise byl zvolen doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, PhD., Mgr. Petru Fišerovou, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., Mgr. Tomáše Havelku, Mgr. Radovana Kareše, doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Veroniku Křešťákovou, doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D., a Mgr. Romanu Sedmíkovou.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise RNDr. Milana Baláže, Mgr. Tomáše Havelku, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., Bc. Natálii Nádeníčkovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a Bc. Ondřeje Vymazala.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a prof. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín svého zasedání, na němž bude projednán návrh na jmenování děkana, na 20. listopadu 2017 od 15 hodin.
 10. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování Disciplinární komise PřF MU ve složení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Bc. Jan Janeček, Mgr. Barbora Nežiková a Bc. Vladimíra Šťastná.
 11. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2018 až 2020 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 12. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2016.
 13. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU za rok 2016.
 14. Akademický senát PřF MU byl informován o proběhlých výběrových řízeních na pozice ředitelů Ústavu geologických věd a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.
 15. Akademický senát PřF MU stanovuje tyto termíny svých řádných zasedání v podzimním semestru 2017: 6. listopadu, 20. listopadu a 11. prosince. První řádné zasedání v jarním semestru 2018 se bude konat dne 19. února 2018. Zasedání začínají vždy v 15 hodin.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 88 od 30.10.2017