Akademický senát

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

Mgr. Jakub Malý (stud PřF MU), učo: 372486

Drahé kolegyně, drazí kolegové

Senát veřejné vysoké školy rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity a nás studentů. Proto jsem se rozhodl do senátu kandidovat s možností stát se vašim zástupcem.

 

•Dlouhodobě nesouhlasím s podfinancovaným rozpočtem VŠ, a proto budu jako senátor aktivně prosazovat zlepšení podmínek pro kvalitní vzdělání a výzkum

•Budu hájit lepší financování doktorských studentů

•Zasadím se o zjednodušení uznávání předmětů ze zahraničních pobytů

•Naše fakulta by měla mnohem více energie a peněz vynaložit na popularizaci vědy, výzkumu a oborů, které u nás lze studovat

•Budu usilovat o vytvoření fakultního týmu složeného ze studentů a akademiků,který se zaměří na dobře cílenou a popularizační PR kampaň podporující povědomí o naší fakultě jak u SŠ studentů, tak i studentů ZŠ, které můžeme motivovat ke studiu právě na naší fakultě

•Rád bych prosadil vybudování venkovního altánku v areálu PřF Kotlářská, který bude sloužit k odpočinku a venkovní výuce (např. pro ZŠ a SŠ)

•Budu aktivně sledovat běh věcí, zákonů a předpisů na fakultě i celé univerzitě a snažit se vás maximálně informovat

 

Žádám o důvěru reprezentovat vás a vaše zájmy v dalších třech letech v AS MU.

 

Děkuji za váš hlas

 

Mgr. Jakub Malý UČO: 372486


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 265 od 8.11.2017