Akademický senát

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

Lukáš Jirásek (stud PřF MU), učo: 436889

Jmenuji se Lukáš Jirásek a jsem studentem bakalářského prezenčního studia Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s Historií. Jedná se o mezifakultní dvouobor, tudíž mám bohaté zkušenosti jak z domovské Přírodovědecké fakulty, tak z druhé fakulty Filozofické. Mimo jiné působím jako koordinátor Prvákovin na PřF a okrajově spolupracuji s organizací Otevřeno na PdF.
Po škole bych chtěl pracovat v oboru, který studuji a kterému se aktivně věnuji – pedagogické činnosti. Domnívám se, že budoucí učitelé nejsou na MU dostatečně připravováni pro budoucí praxi. Je přeci snahou školy produkovat kvalitní absolventy, což se v současnosti – při nejmenším některá pracoviště – neplní na sto procent. Právě proto bych se chtěl ve své potenciální kariéře senátora zaměřit právě na palčivou otázku vzdělávání budoucích pedagogů. Pokud získám vaši důvěru, budu prosazovat:

·         Zaměřit pozornost na potenciální učitele již u přijímacích zkoušek učitelských stud. programů. Ústní přijímací pohovory, případně motivační dopisy by rozhodně více selektovaly budoucí studenty MU, kteří chtějí učit od těch, kteří učit nechtějí, a jdou to pouze zkusit. Tím by se navíc také snížila studentská neúspěšnost.
·         Co nejvíce praxe a více povinných pedagogicko-didaktických předmětů, rozvíjejících učitelskou dovednost. Podpora dalších volitelných předmětů v této oblasti.
·         Důraz jak na odbornou, tak pedagogickou stránku vzdělávání učitelů. Nedegradujme pedagogické předměty.
·         Inspirovat se vzdělávacím systémem budoucích učitelů na Přírodovědecké fakultě. Na PřF je systém vzdělávání budoucích učitelům nastaven kvalitně, podle jehož vzoru by se rozhodně mohla „reformovat“ i učitelská studia na FF, případně jiných fakultách.
·         Zkvalitnění předmětové ankety usnadní studentům její vyplňování a učitelům práci s ní.
·         A samozřejmě i další věci mimo učitelská studia. Můj zájem je zaměřený na Erasmus+, předměty v angličtině, a kvalitnější menzy.

 

Pojďme společně zlepšit reputaci učitelů, vždyť přece není pravda, že „kdo neumí, učí.“ Vzdělávání se nezlepší, pokud tu budou nadále lidi brát jako poslední možnost. Zejména přírodovědné obory, jež jsou žákům často vzdálenější, je třeba kvalitněji zprostředkovat – kým jiným, než učitelem, aby v nich probudil zájem. V současnosti je otázka vzdělávání velmi diskutovaným tématem (nové soukromé a alternativní školy jsou toho příkladem), pojďme proto držet krok, ať nezůstaneme pozadu!


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 238 od 8.11.2017