Akademický senát

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

Mgr. Michaela Tvrdoňová (ÚChem Chem PřF MU), učo: 358018

Vážení studenti Přírodovědecké fakulty MU,
 
kandiduji do Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity s již tří letými zkušenostmi z minulého volebního období tohoto „velkého senátu“ a také se zkušenostmi z 2 volebních období ve fakultním senátu Studentské komory Přírodovědecké fakulty MU.
 
V budoucím volebním období AS MU se zasadím o:
 
·         Vyšší stipendium pro doktorandy + úvazky – jako člen nyní nově vzniklé doktorandské pracovní skupiny budu dohlížet na navýšení a také spravedlivé přidělení stipendií, dále chci prosazovat přidělení částečných úvazků doktorandům.
Souhlasím s českou asociací doktorandek a doktorandů: „Výše stipendia stagnuje již patnáct let, takže dnešní prezenční doktorandi dostávají za svou vysoce kvalifikovanou práci finanční ohodnocení, které je nejen nižší než minimální mzda v ČR, ale které je dokonce nižší než stanovená hranice příjmové chudoby. Doktorandi přitom pro vysoké školy představují často nezbytnou složku jejich odborných lidských zdrojů, bez níž by jen stěží mohly dostát svým výzkumným a pedagogickým povinnostem.“
·         Společenská místnost v Univerzitním Kampusu s kuchyňkou – v Univerzitním Kampusu se nacházejí 3 fakulty a studenti bakalářských a magisterských programů si zde nemohou ohřát a sníst v klidu vlastní jídlo.
·         Výuka angličtiny – rozšíření nabídky kurzů angličtiny a jejich popularizace.
·         Mobilita (ERASMUS) – budu podporovat/popularizovat nabídku jak studijních, tak pracovních stáží a pobytů nejen pro studenty PřF MU. Výjezdem na několik měsíců do zahraničí student získá cenné zkušenosti z jiné univerzity/výzkumného pracoviště, které jsou dnes nedílnou součástí životopisů.
·         Navýšení prospěchových stipendií – v porovnání s jinými fakultami máme jedny z nejnižších prospěchových stipendií (4 000 – 8 000 Kč) za akademický rok např. oproti 18 000 Kč na FI, studium na přírodovědecké fakultě není jednoduché a vynikající studenti by měli být adekvátně ohodnoceni, navíc by tato částka mohla být motivační pro ostatní studenty.
·         Hájení zájmů studentů – pokud budete s něčím nespokojeni, jsem otevřena všem Vašim návrhům. Kandiduji jako zástupce pro studenty a budu zde pro Vás.
 
Mé zkušenosti na univerzitě:
 
·         Zástupce studentů ve Studentské komoře Rady vysokých škol
·         Hodnotitel za studentské projekty Fondu Rozvoje Masarykovy univerzity
·         Podílení se na tvorbě Ceny studentské komory za podíl na výuce
·         Vedoucí Prvákovin, Studentský poradce                
 
Mgr. Michaela Tvrdoňová


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 197 od 8.11.2017