Akademický senát

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

Bc. Ondřej Vymazal (stud PřF MU), učo: 409055

Milé kolegyně, milí kolegové,

Již po několikáté a už naposledy Vás žádám o podporu ve volbách do Akademického senátu. Poslední 3 roky jsem vedl Studentskou komoru AS MU. Společně jsme se podíleli na přípravě nového Studijního a zkušebního řádu MU, sjednotili jsme poplatky za prodloužené studium napříč celou univerzitou, v návaznosti na novelu zákona o VŠ jsme novelizovali všechny zásadní univerzitní i fakultní předpisy. Máme za sebou spoustu práce, při které jsem se vždycky snažil hájit zájmy studentů a rozvíjet přívětivé prostředí pro nás všechny. Není vždy jednoduché určit, co je pro studenty dobré a co ne, všichni bychom se ale společně měli snažit o zvyšování kvality studia, o modernizaci výuky a o podporu aktivních a také výborných studentů.

Právě díky novele zákona o VŠ se otevírá možnost většího zapojení studentů do hodnocení kvality výuky i do tvorby samotných programů. Čeká nás reakreditace velkého počtu oborů na programy, MU zřejmě získá institucionální akreditaci, která nám umožní vytvářet a akreditovat programy přímo na Univerzitě. Značně se promění struktura celého studia. Byl jsem u vzniku těchto věcí a chtěl bych se na nich dále podílet, chtěl bych dále pracovat na větším zapojování studentů do hodnocení a organizace studia a také na využívání moderních přístupů ve výuce.

Další téma, se kterým jsem kandidoval do AS už před třemi lety, a stále pro mě zůstává velice aktuální, je zpříjemňování prostor pro studenty. Na mnoha fakultách chybí zázemí pro studenty, dostupnost stravování, studoven. Málokde najdeme na fakultách stojany na kola. Na tyto věci je potřeba stále myslet a využít každou příležitost ke zlepšení. Musíme myslet také na využívaní stipendijních fondů a požadovat jejich vyplácení studentům. Tristní se situace doktorandů, která by se měla v příštím roce alespoň částečně zlepšit, intenzivně na tom pracujeme. Stále je potřeba nabízet studentům kvalitní výuku jazyků, zajišťovat podporu pro studenty od celouniverzitních pracovišť a podporovat mezifakultní spolupráci, naše i lékařská fakulta bude mít brzy nového děkana, což otevírá nové možnosti.

Věci nejdou změnit tak snadno a tak rychle, jak by se mohlo zdát, chtěl bych ale zúročit své zkušenosti jak z univerzitního, tak z fakultního senátu, a opět studenty PřF MU i celé univerzity v Akademickém senátu zastupovat.

Děkuji za Váš hlas

Ondřej Vymazal


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 206 od 8.11.2017