Akademický senát

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (ÚEB Biol PřF MU), učo: 2538

Do Akademického senátu Masarykovy univerzity (AS MU) kandiduji proto, abych navázal na své dosavadní působení v AS MU, kam jsem byl poprvé zvolen v předchozích volbách. Jako člen senátu jsem se snažil svými aktivitami a vystoupeními hájit zájmy Přírodovědecké fakulty týkající se například platových podmínek akademických pracovníků či práva fakulty v souvislosti s novými předpisy. Taktéž jsem reagoval na podněty svých voličů, například v souvislosti s netransparentním vznikem Etické komise pro výzkum. Také jsem pracoval jako předseda Volební a mandátové komise AS MU, kde jsem se podílel na řízení několika doplňovacích voleb do AS MU a tvorbě nového Volebního řádu AS MU. Byl jsem také členem Legislativní komise AS MU, ve které jsme se velmi intenzivně zabývali studiem a připomínkováním několika desítek jak univerzitních, tak především fakultních vnitřních předpisů v souvislosti s novelizací vysokoškolského zákona.

Pokud budu do univerzitního senátu zvolen, plánuji v něm působit se stejným aktivním nasazením, kterým lze často dosáhnout mnohem více než pouhým hlasováním v síle jediného hlasu.

Jako kandidát do AS MU za naši fakultu, na které působím již téměř 20 let, budu rád za vaši podporu a hlas v těchto volbách. V případě zvolení budu připraven společně s ostatními senátory fakulty reagovat na vaše dotazy a přijímat i případné podněty na témata, která by bylo účelné otevřít na půdě Akademického senátu MU.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 172 od 8.11.2017