Akademický senát

Volby do Akademického senátu MU pro období 2018 až 2020

Vyhlášení voleb předsedou AS MU

Milé kolegyně, milí kolegové,
v souladu s čl. 6 Volebního řádu AS MU jsem 21.9.2017 vyhlásil volby do
Akademického senátu Masarykovy univerzity (AS MU) pro funkční období 2018-2020.

Harmonogram voleb:
- písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury obvodní
(fakultní) volební komisi: do 31. října 2017,
- zveřejnění kandidátů v jednotlivých obvodech: od 1. do 9. listopadu 2017.
- datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby
IS MU v termínu od 20. do 24. listopadu 2017.

Volby proběhnou v 19 volebních obvodech - na každé z fakult v obvodu
akademických pracovníků, v němž jsou voleni vždy tři členové AS MU, a v obvodu
studentů fakulty, kde se volí dva (na ESF a FF tři) členové AS MU; další tři
zástupce volí obvod akademických pracovníků celouniverzitních pracovišť. Každý
člen akademické obce přísluší pro účely voleb jen jednomu volebnímu obvodu.

Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU. V jednotlivých volebních obvodech
jsou volby organizovány obvodními komisemi, zřízenými akademickým senátem
příslušné fakulty (resp. AS MU v případě obvodní volební komise pro
celouniverzitní pracoviště).

Volby univerzitního akademického senátu jsou mimořádnou příležitostí, jak
ovlivnit směřování naší univerzity do budoucnosti. Věřím, že se jich zúčastníte
– jistě jako voliči, kteří budou pečlivě zvažovat, kterému z kandidátů dají
důvěru, aby reprezentoval vaše zájmy v dalších třech letech, nebo přímo jako
kandidáti, kteří se budou ucházet o důvěru svých kolegů.

Srdečně

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
předseda AS MU

Důležité odkazy:
aplikace E-volby: https://is.muni.cz/auth/volba/17544
seznam obvodních volebních komisí s kontakty:
http://senat.muni.cz/cs/elections/obvodni-volebni-komise
Volební a mandátová komise AS MU: http://senat.muni.cz/cs/boards

 

Informace Volební a mandátové komise AS PřF MU členům akademické obce

Vážené členky, vážení členové akademické obce Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity,

dle Volebního řádu Akademického senátu MU (AS MU; ustanovení Volebního řádu AS
MU, čl. 1 odst. 3 se uplatňuje na e-mailovou adresu ) a
Volebního řádu Akademického senátu PřF MU, část třetí, jsou vyhlášeny volby do
AS MU pro funkční období 2018-2020. Volby proběhnou na naší fakultě ve dvou
volebních obvodech – v obvodu akademických pracovníků jsou voleni tři členové a
dva náhradníci, v obvodu studentů fakulty jsou voleni dva členové a dva
náhradníci AS MU. Nyní je otevřen sběr nominací na nové členy, který skončí 31.
října 2017. Kandidatury přijímám já jako předseda Volební a mandátové komise PřF
písemně nebo ideálně odeslané e-mailem na adresu .
Volební seznamy jsou zveřejněny v IS MU, a to jak pro volební obvod studentů,
tak akademických pracovníků. Kandidáti budou zveřejněni od 1. do 9. listopadu
2017. Volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 20. až
24. listopadu 2017.

doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
předseda Volební a mandátové komise AS PřF MU

V Brně, 13. října 2017


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 639 od 14.10.2017